Pozvání na veřejné projednání Řízení o návrhu změny č.2 Územního plánu Vlašim

Datum vyvěšení dokumentu: 18. 06. 2013 | Datum sejmutí dokumentu: 30. 07. 2013 Zobrazit přílohu

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu

Datum vyvěšení dokumentu: 17. 06. 2013 | Datum sejmutí dokumentu: 18. 07. 2013 Zobrazit přílohu

Nařízení Státní veterinární správy – varroáza včel

Nařízení Státní veterinární správy

Závěrečný účet Mikroregion Podblanicko za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Závěrečný účet Mikroregion Podblanicko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řimovice za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Návrh závěrečného účtu 2012

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí na rok 2013

Veřejná vyhláška

Záměr – pronájem

Záměr pronájem

Benebus-zpráva o hospodaření 2012, Rozpočet 2013

Benebus

Záměr-odprodej části pozemu

Záměr-odprodej části pozemku