Záměr na prodej pozemku

Záměr na prodej pozemku

Návrh rozpočtu na rok 2012

Rozpočtové příjmy

Rozpočtové výdaje I

Rozpočtové výdaje II

Pronájem pohostinství a obchodu

Pronájem pohostinaství a obchodu

Veřejnoprávní smlouva

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prostorů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prostorů

Zavedení elektronických občanských průkazů

Zavedení elektronických občanských průkazů

Od 1. ledna 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (nový typ dosud vydávaných občanských průkazů) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-OP)

    Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji  a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP) bude vydávám pouze na základě žádosti občana a po uhrazení správního poplatku.

     V návaznosti na nový systém přijímání žádostí o nový občanský průkaz budou na oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů na MěÚ ve Vlašimi odstávky – tzn. že se v této době nebudou přijímat  žádné žádosti o vydání dokladů (občanské průkazy a cestovní doklady) ani vydávat již hotové doklady.

Jedná se o následující termíny:

1.listopadu 2011 – celý den

4.listopadu 2011 – celý den

od 17.listopadu 2011  od 6:00 hod do 21. listopadu 2011 do 6:00 hodin

od 23.prosince 2011 od 16:00 hod do 2. ledna 2012 do 6:00 hod.

Další důležité termíny:

–          žádost o současný typ občanského průkazu lze podat nejpozději do 14. prosince 2011na MěÚ ve Vlašimi, na matričních úřadech (Louňovice pod Blaníkem, Čechtice, Dolní Kralovice a Trhový Štěpánov) budete moci žádost podat nejpozději do 30. listopadu 2011, po těchto datech již nebudou žádosti přijímány

–          nejzazší termín pro podání žádosti o vydání e-pasu je 19. prosinec 2011

Další důležité informace|:

–          od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat tituly

–          od 1. ledna 2012 lze vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let – za správní poplatek

–          od 1. ledna 2012 nebudou žádosti o nový občanský průkaz přijímat matričních úřady v Čechticích, Louňovicích pod Blaníkem, Dolních Kralovicích a Trhovém Štěpánově

–          od 1. ledna 2012 budete moci požádat o občanský průkaz pouze na MěÚ ve Vlašimi nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností

–          od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15 let vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu, přestanou platit zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče – zde bychom upozornili rodiče, aby vyřízení nového cestovního dokladu pro své dítě nenechávali na poslední chvíli

Prodej pozemků

Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků v okrese Benešov

Veřejná vyhláška

Revize a čištění komínů

Revize a čištění komínů CENIK 2011

Informace o obecních poplatcích pro r. 2011

Poplatek za odpad v roce 2011

Poplatek je vybírán za každou osobu, která má trvalé bydliště v obci Řimovice a za fyzickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu. Sazba na poplatníka činí 450,- za rok.

Pondělí    17. 1. 2011
od 9,00-10,00 hod.
18,00-20,00 hod.

Pondělí    24. 1. 2011
od 9,00-10,00 hod.
18,00-20,00 hod.

Poplatek za psy

Současně bude vybírán poplatek ve výši 100,- Kč za psa.