Usnesení zastupitelstva 10.ledna 2011

Datum konání: 10.01.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 21.00 hod
Přítomni: Romana Kubíková, Dagmar Vodolánová, Eva Charvátová, Jan Horálek, Milan Chramosta
Ověřovatelé zápisu:

U S N E S E N Í

zastupitelstva obce Řimovice 1/2011

 

 

Schvaluje :

  • Program veřejného zasedání
  • Poplatky za odpadové hospodářství
  • Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci „Sportovní areál Řimovice – stavba šaten 2. etapa“ a spolufinancování akce

Bere na vědomí:

  • Průběh jednání sdružení BENEBUS ze dne 10.1.2011
  • Protokol z průběhu jednání s p.Tchernevem