Závěrečný účet za rok 2019

Datum vyvěšení dokumentu: 29. 06. 2020 | Datum sejmutí dokumentu: 31. 12. 2020 Zobrazit přílohu

Výkazy k 31.12.2019

Datum vyvěšení dokumentu: 08. 06. 2020 | Datum sejmutí dokumentu: 31. 12. 2020 Zobrazit přílohu

Rozpočtové opatření č. 4

Datum vyvěšení dokumentu: 08. 06. 2020 | Datum sejmutí dokumentu: 31. 12. 2020 Zobrazit přílohu

Záměr na prodej části pozemku

Datum vyvěšení dokumentu: 08. 06. 2020 | Datum sejmutí dokumentu: 23. 06. 2020 Zobrazit přílohu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Datum vyvěšení dokumentu: 08. 06. 2020 | Datum sejmutí dokumentu: 31. 12. 2020 Zobrazit přílohu

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Datum vyvěšení dokumentu: 08. 06. 2020 | Datum sejmutí dokumentu: 29. 06. 2020 Zobrazit přílohu

Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na PK

Datum vyvěšení dokumentu: 02. 06. 2020 | Datum sejmutí dokumentu: 18. 06. 2020 Zobrazit přílohu

Veřejná vyhláška – aktualizace ÚAP ORP Vlašim

Datum vyvěšení dokumentu: 15. 05. 2020 | Datum sejmutí dokumentu: 31. 08. 2020 Zobrazit přílohu

Výplata pachtovného ROLS Pavlovice

Letní svoz SKO