Zápis z veřejného zasedání 22.4.2013

Zápis z 22.4.2013

Záměr – pronájem

Záměr pronájem

Pozvánka na brigádu

Brigáda náves

Přistavení kontejnerů

Oznámení – kontejner

Pozvánka „Den matek“

Pozvánka

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Oznámení katastrální operát

Zápis z veřejného zasedání 8.4.2013

Zápis z 8.4.2013

Oznámení společného jednání návrhu změny č.2 Územního plánu Vlašim

Změna č.2 ÚP Vlašim

Benebus-zpráva o hospodaření 2012, Rozpočet 2013

Benebus

Záměr-odprodej části pozemu

Záměr-odprodej části pozemku