Veřejná vyhláška

Rozpočtové opatření č.2

Datum vyvěšení dokumentu: 12. 03. 2018 | Datum sejmutí dokumentu: 31. 12. 2018 Zobrazit přílohu

Zápis z veřejného zasedání 9.4.2018

Svoz nebezpečného odpadu

Příloha 3 – Výkaz výměr

Příloha 2 – Čestné prohlášení (vzor)

Příloha 1 – Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Benebus

Datum vyvěšení dokumentu: 12. 03. 2018 | Datum sejmutí dokumentu: 28. 03. 2018 Zobrazit přílohu

Zápis z veřejného zasedání 19.3.2018