Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Oznámení katastrální operát

Zápis z veřejného zasedání 8.4.2013

Zápis z 8.4.2013

Oznámení společného jednání návrhu změny č.2 Územního plánu Vlašim

Změna č.2 ÚP Vlašim

Benebus-zpráva o hospodaření 2012, Rozpočet 2013

Benebus

Záměr-odprodej části pozemu

Záměr-odprodej části pozemku

Záměr – dílčí změna ÚP

Záměr-změna ÚP

Zápis z veřejného zasedání ze dne 4.2.2013

Zápis z 4.2.2013

Výsledky 2.kola prezidentských voleb

Výsledky 2.kola prezidentských voleb

Poplatek za komunální odpad na rok 2013

POPLATEK ZA ODPAD 2013

1. zasedání OVK

1.zasedání OVK