Návrh Závěrečného účtu za rok 2017

Datum vyvěšení dokumentu: 28. 05. 2018 | Datum sejmutí dokumentu: 12. 06. 2018 Zobrazit přílohu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řimovice za rok 2017

Datum vyvěšení dokumentu: 28. 05. 2018 | Datum sejmutí dokumentu: 12. 06. 2018 Zobrazit přílohu

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr 3d

Výkaz výměr 3c

Výkaz výměr 3b

Výkaz výměr 3a

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky