Zápis z veřejného zasedání 21.února 2011

Datum konání: 21.02.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Chramosta
Program:

 1. Schválení programu
 2. Žádost o pronájem pozemku
 3. Příspěvek na činnost Mikroregionu Podblanicko
 4. Rozpočtové opatření č.1

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

2/ Dostavil se p.Samek se žádostí o pronájem části pozemku 1247 v k.ú. Řimovice o výměře 125 m2. Záměr vyvěšen 21.2.2011, sejmut 9.3.2011.

3/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na činnost Mikroregionu Podblanicko ve výši 1800,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

4/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 4         proti 0         zdržel se 0

Zápis z veřejného zasedání 14.února 2011

Datum konání: 14.02.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Vodolánová, p. Kubíková, p.Horálek, p.Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Horálek, Vodolánová
Program:

 1. Schválení programu
 2. Zpráva z jednání sdružení BENEBUS
 3. Neinvestiční výdaje na ZŠ a MŠ na rok 2011
 4. Zprávy kontrolního a finančního výboru
 5. Nákup krbových kamen do pohostinství
 6. Žádost OSH Benešov o příspěvek
 7. Žádost M. Málka o odkoupení obecního pozemku

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání sdružení BENEBUS ohledně dopravní obslužnosti. Redukce autobusových spojů se naší obce netýká.

3/ Neinvestiční výdaje na žáka na rok 2011 činí:
Vlašim – 3 663,00 Kč,
Zdislavice – 5 320,00 Kč,
MŠ – 4 430,00 Kč

4/ Byly předloženy a projednány zprávy kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtletí 2010.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup krbových kamen do pohostinství.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

6/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost OSH Benešov o finanční příspěvek na zabezpečení činnosti.

Výsledek hlasování: pro 0         proti 5         zdržel se 0

7/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost M. Málka o odkoupení pozemku č.2030 a 2032 v k. ú. Řimovice. Žádost byla zamítnuta jako neopodstatněná.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

Informace o obecních poplatcích pro r. 2011

Poplatek za odpad v roce 2011

Poplatek je vybírán za každou osobu, která má trvalé bydliště v obci Řimovice a za fyzickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu. Sazba na poplatníka činí 450,- za rok.

Pondělí    17. 1. 2011
od 9,00-10,00 hod.
18,00-20,00 hod.

Pondělí    24. 1. 2011
od 9,00-10,00 hod.
18,00-20,00 hod.

Poplatek za psy

Současně bude vybírán poplatek ve výši 100,- Kč za psa.

Vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2010

Datum : 27.12.2010
ceny v korunách (Kč)

Technické služby Vlašim
Popelnice 68 657,-
Kontejner 12 978,-
Ekoso Trhový Štěpánov
Skládkovné za popelnice 46 740,-
Skládkovné za kontejner 5 149,-
Separovaný odpad 2 841,-
Nebezpečný odpad 1 119,-
Bio odpad 527,-
Náklady na popelnice
115 397,-
Náklady, které plně hradí obec 22 614,-
Celkové náklady na odpadové hospodářství 138 011,-
Náklady na poplatníka činí 115 397 : 207 = 557,-

Usnesení zastupitelstva 10.ledna 2011

Datum konání: 10.01.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 21.00 hod
Přítomni: Romana Kubíková, Dagmar Vodolánová, Eva Charvátová, Jan Horálek, Milan Chramosta
Ověřovatelé zápisu:

U S N E S E N Í

zastupitelstva obce Řimovice 1/2011

 

 

Schvaluje :

 • Program veřejného zasedání
 • Poplatky za odpadové hospodářství
 • Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci „Sportovní areál Řimovice – stavba šaten 2. etapa“ a spolufinancování akce

Bere na vědomí:

 • Průběh jednání sdružení BENEBUS ze dne 10.1.2011
 • Protokol z průběhu jednání s p.Tchernevem

Zápis z veřejného zasedání 10.ledna 2011

Datum konání: 10.01.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Vodolánová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová
Program:

 1. Schválení programu
 2. Poplatky za odpadové hospodářství
 3. Zpráva z jednání sdružení BENEBUS
 4. Jednání s p.Tchernevem
 5. Žádost o dotaci z FROM

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za komunální odpad. Poplatek činí 450,- Kč na osobu, která má v obci trvalý pobyt a fyzickou osobu, která vlastní nemovitost, ve které nemá trvalé bydliště. Vyúčtování skutečných nákladů na odpadové hospodářství za rok 2010 tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

3/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání sdružení BENEBUS ohledně dopravní obslužnosti.

4/ ZDostavil se p. Tchernev k projednání žádosti o pomoc p.Rybáříka ohledně používání nevhodného paliva k vytápění rodinného domku. Jednání byli přítomni pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Vlašim p.Cvrčková a RNDr.Slezák. Protokol z průběhu jednání tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci „Sportovní areál Řimovice – stavba šaten 2. etapa“. Zároveň souhlasí se spolufinancováním akce ve výši min. 5%.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

Vaše oslavy

Chystáte oslavu narozenin či jinou slavnostní příležitost a sháníte prostory? Pak právě pro Vás máme tu správnou nabídku.

Obecní úřad Řimovice nabízí ve svých prostorách k zapůjčení společenskou místnost pro cca 30 osob s vybavenou kuchyňkou a sociálním zařízením za účelem rodinných oslav, výročí a společenských akcí. Cena zapůjčení – 300,- Kč za 1 den. V případě zájmu se obraťte v úředních hodinách na zastupitelstvo obce.

Pronájem sportovišť

Chcete si zasportovat a nemáte kde? Obec Řimovice nabízí k pronájmu l tenisový kurt, 1 kurt na volejbal a 1 na nohejbal. K dispozici je rovněž vydlážděná plocha se dvěma basketbalovými koši.

Pokud budete mít zájem protáhnout svaly na hřišti v Řimovicích, můžete si telefonicky domluvit rezervaci na tel.č. 731081710 u p. Kubíkové. Pronájem jednotlivých ploch činí 80,- Kč na hodinu.