Letní svoz SKO

svoz

Pozvánka na brigádu

Brigáda náves

Přistavení kontejnerů

Oznámení – kontejner

Pozvánka „Den matek“

Pozvánka

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Oznámení katastrální operát

Oznámení společného jednání návrhu změny č.2 Územního plánu Vlašim

Změna č.2 ÚP Vlašim

Oznámení o zahájení územního řízení

Zahájení územního řízení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky el.energie

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb