Veřejná vyhláška

Svoz nebezpečného odpadu

Příloha 3 – Výkaz výměr

Příloha 2 – Čestné prohlášení (vzor)

Příloha 1 – Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídek

Záměr na pronájem pohostinství

Datum vyvěšení dokumentu: 12. 03. 2018 | Datum sejmutí dokumentu: 28. 03. 2018 Zobrazit přílohu

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení dokumentu: 05. 03. 2018 | Datum sejmutí dokumentu: 21. 03. 2018 Zobrazit přílohu

Poplatek za popelnice 2018

Prodej slepic