Zápis z veřejného zasedání 12.9.2011

 

Datum konání: 12. 9. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Chramosta, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová

Ověřovatelé zápisu: Horálek, Vodolánová

 

 Program:  1/  Schválení programu

                         2/  Uzavření veřejnoprávní smlouvy

                    

 

 

 

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:4                           proti:0            zdržel se:0

2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí

Řimovice a  Městem Vlašim za účelem provádění zápisů údajů do informačního systému

registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

Výsledek hlasování:          pro: 4                          proti: 0                        zdržel se: 0

Ukončeno ve 22,00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

Romana Kubíková

starostka obce