Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řimovice