Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny