Vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2010

Datum : 27.12.2010
ceny v korunách (Kč)

Technické služby Vlašim
Popelnice 68 657,-
Kontejner 12 978,-
Ekoso Trhový Štěpánov
Skládkovné za popelnice 46 740,-
Skládkovné za kontejner 5 149,-
Separovaný odpad 2 841,-
Nebezpečný odpad 1 119,-
Bio odpad 527,-
Náklady na popelnice
115 397,-
Náklady, které plně hradí obec 22 614,-
Celkové náklady na odpadové hospodářství 138 011,-
Náklady na poplatníka činí 115 397 : 207 = 557,-