Zápis z ustavující schůze OVK

Ustavující schůze 2012