Informace o obecních poplatcích pro r. 2011

Poplatek za odpad v roce 2011

Poplatek je vybírán za každou osobu, která má trvalé bydliště v obci Řimovice a za fyzickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu. Sazba na poplatníka činí 450,- za rok.

Pondělí    17. 1. 2011
od 9,00-10,00 hod.
18,00-20,00 hod.

Pondělí    24. 1. 2011
od 9,00-10,00 hod.
18,00-20,00 hod.

Poplatek za psy

Současně bude vybírán poplatek ve výši 100,- Kč za psa.