Zápis z veřejného zasedání 14.února 2011

Datum konání: 14.02.2011
Místo konání: budova OÚ
Zahájení: 20,00 hod
Ukončení: 22,00 hod
Přítomni: p.Charvátová, p.Vodolánová, p. Kubíková, p.Horálek, p.Chramosta
Ověřovatelé zápisu: Horálek, Vodolánová
Program:

  1. Schválení programu
  2. Zpráva z jednání sdružení BENEBUS
  3. Neinvestiční výdaje na ZŠ a MŠ na rok 2011
  4. Zprávy kontrolního a finančního výboru
  5. Nákup krbových kamen do pohostinství
  6. Žádost OSH Benešov o příspěvek
  7. Žádost M. Málka o odkoupení obecního pozemku

1/  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

2/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání sdružení BENEBUS ohledně dopravní obslužnosti. Redukce autobusových spojů se naší obce netýká.

3/ Neinvestiční výdaje na žáka na rok 2011 činí:
Vlašim – 3 663,00 Kč,
Zdislavice – 5 320,00 Kč,
MŠ – 4 430,00 Kč

4/ Byly předloženy a projednány zprávy kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtletí 2010.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

5/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup krbových kamen do pohostinství.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0

6/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost OSH Benešov o finanční příspěvek na zabezpečení činnosti.

Výsledek hlasování: pro 0         proti 5         zdržel se 0

7/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost M. Málka o odkoupení pozemku č.2030 a 2032 v k. ú. Řimovice. Žádost byla zamítnuta jako neopodstatněná.

Výsledek hlasování: pro 5         proti 0         zdržel se 0