Záměr-odprodej části pozemu

Záměr-odprodej části pozemku