Závěrečný účet Mikroregion Podblanicko za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Závěrečný účet Mikroregion Podblanicko