Zápis z veřejného zasedání 20. 6. 2011

Návrh závěrečného účtu rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce rok 2010

Datum konání: 20. 6. 2011

Místo konání: budova OÚ

Zahájení: 20,00

Přítomni: p.Charvátová, p. Kubíková, p.Horálek, p. Vodolánová, p. Chramosta

Ověřovatelé zápisu: Charvátová, Vodolánová

Program:  1/  Schválení programu

2/  Projednání závěrečného účtu za rok 2010

3/  Dotace Středočeského kraje

 

 

 

 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

 

Výsledek hlasování:          pro:5                           proti:0             zdržel se:0

2/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou. Obec

nezveřejnila návrh závěrečného účtu za rok 2009 na elektronické úřední desce

v elektronické podobě. Závěrečný účet za rok 2010 již zveřejněn byl.

Výsledek hlasování:          pro: 5                          proti: 0                        zdržel se: 0

3/ Obec Řimovice podala žádost o dotaci na 2. etapu výstavby víceúčelové budovy na hřišti.

Tato dotace pro naši obec byla Středočeským krajem zamítnuta.

Ukončeno ve 22,00 hodin