Naše obec

Obec Řimovice leží ve Středočeské pahorkatině v nadmořské výšce 450 m. Vzdálena je 5 km od města Vlašimi. 67 km jihovýchodně od Prahy. Je to charakteristická malá obec s jasně vymezenou historickou návsí.

Statistika obce:

V roce 2015 žije v naší obci celkem 230 lidí v průměrném věku 39,82 let

  • 102 žen v průměrném věku 43,71 let
  • 130 mužů v průměrném věku 36,77 let

V roce 2000 žilo v naší obci celkem 195 lidí v průměrném věku 35,72 let

  • 88 žen v průměrném věku 39,25 let
  • 107 mužů v průměrném věku 32,82 let

V roce 2007 žije v naší obci celkem 210 obyvatel v průměrném věku 39,34 let

  • 88 žen v průměrném věku 41,68 let
  • 122 mužů v průměrném věku 41,68 let

Co se týče vykonávané profese, nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu, strojírenství a podniká.

Historie

Kaple „Povýšení Svatého kříže“ byla postavena r.1872 místodržitelským radou ve Vídni, panem Antonínem Přibylem.

Zvonice z r.1732, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, byla postavena hejtmanem Kouřimského kraje a posledně zvoleným královským svobodníkem Karlem Přibylem. Rybník je obklopen původními zemědělskými statky. První historicky dochované zprávy pocházejí z druhé poloviny 14. století ve spojitosti s arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi.

V obci fungovaly různé spolky a sdružení. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v r.1923 a ve své činnosti pokračuje dodnes. Z dalších stojí za zmínku Hospodářské sdružení Českých křesťanských zemědělců (1940-1943), Vzdělávací beseda Rozkvět (1937-1948) a Československý červený kříž (1955-1962). V současné době kromě SDH pracuje ještě Svaz rybářů.

Ve 20. století, kdy obec spadala pod Vlašim, se ve vedení vystřídalo celkem 10 starostů a 8 předsedů občanského výboru. V roce 1990 se obec osamostatnila.

Osobnosti spjaté s naší obcí:

Karel Přibil (* 1765 – + 1850)
Poslední svobodnì zvolený královský svobodník I. a II. čtvrtě kraje Kouřimského

Antonín Přibil (* 1808 – + 1890)
Místodržitelský rada bývalého srbského vojvodství Temešváru a Šoproni, okresní hejtman v Jindřichově Hradci. Zasloužil se o vydání spisů profesora a filozofa B. Bolzana a svou oblibu večejnosti skrze bohatou mecenášskou činnost. V roce 1872 zde nechal postavit kapli „Povýšení svatého kříže„.

Antonín Dvořák (* 1873 – + 1959)
Syn rolníka Jana Dvořáka, čestného občana Řimovic. Řídící učitel v Bystřici, byl jedním z prvních zakladatelù sboru dobrovolných hasičů. Publikoval příběhy z naší obce, které se dochovaly dodnes.

(část převzata z rimovice.unas.cz)