Zastupitelstvo

starosta: Romana Kubíková
místostarosta: Jan Horálek
další členové: Mgr. Dagmar Vodolánová
Milan Chramosta
Lukáš Charvát
kronikář: Bedřich Švejda

Úřední hodiny:
Pondělí   19.00 – 20.00 hod.

Kontakt:
OÚ Řimovice 57
258 01 Vlašim
telefon: 731 081 710

Napište nám

ou.rimovice@seznam.cz